Snažíme sa neustále zlepšovať poskytované služby, prinášať maximálnu kvalitu a rásť spolu
s našimi zákazníkmi.
Florián - Uni už od r. 1994 úspešne poskytuje služby na celom Slovensku a mnohým spoločnostiam prináša riešenia v týchto oblastiach:

Služby

Vypracovanie dokumentácie PO

Výkon funkcie technika PO, školení PO, kontol a opráv hasiacich prístrojov, hydrantov

Trvalé dozorovanie

 

Ďalšie informácie o tejto službe:

Textové pole: Služby technika požiarnej ochrany

Projekty PO a technické správy PO

Riešenie PBS pri zmenách stavieb

Riešenie PBS pri zmenách užívania stavieb

Ďalšie informácie o tejto službe:

Textové pole: Služby špecialistu požiarnej ochrany

Vypracovanie dokumentácie BOZP

Výkon funkcie technika BOZP, koordinátora bezpečnosti stavieb, školení BOZP

Trvalé dozorovanie

Ďalšie informácie o tejto službe:

Textové pole: Bezpečnostnotechnické služby

Vypracovanie dokumentácie ŽP a OH

Výkon funkcie vodohospodára, environmentálneho manažéra a manažéra odpadového a obalového hospodárstva

Trvalé dozorovanie

Ďalšie informácie o tejto službe:

Textové pole: Environmentálne služby